Thông báo tổ chức thi và xét tuyển Ngành Kiến trúc năm 2017 hệ ĐH chính quy

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo tổ chức thi và xét tuyển Ngành Kiến trúc năm 2017 hệ ĐH chính quy