Thông tin V/v thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển học bạ THPT

Thông tin V/v thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển học bạ THPT