Thông báo xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 THÔNG BÁO Xét tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả […]

Continue Reading