Trang chủ

KHOA CNTT – Danh sách thi ngày 17-12-2015

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu chưa có xin mời liên hệ VP khoa CNTT – D403Y, Số điện thoại: 0436336507 bấm máy lẻ 875. Sinh viên tải danh sách về máy sau đó dùng công cụ tìm kiếm Ctrl+F ...